Sector Bilbao La Salle ARLEP

Gaztelania/euskara itzultzaile teknikaria

Lanpostuaren deskribapena: Gaztelania/euskara itzultzaile teknikaria

Erakundea:
Lanpostuaren kokapena:
Iraupena:
Lanean hastea:
Baldintza ekonomikoak:
Lan baldintzak:
Kristau Eskoletako Anaiak – Bilbo Sektoreko Salletar Hezkuntza Sarea
Euskal Herrian
Obra eta zerbitzu jakineko lan-kontratua
Berehalakoa
Lan-hitzarmen kolektiboaren arabera
Lanaldi osoa

Bilbo Sektoreko Salletar Hezkuntza Sareko kudeaketa taldearen esanetara, eta beste talde eta arloekin
koordinatuta:

• Unitate didaktikoen eta hezkuntza materialen itzulpen-lan teknikoa, Euskal Herriaren errealitatearen
testuinguruan kokatuta.
• Hezkuntza arloko beste dokumentu batzuen itzulpen-lana.
• ITB (Ikaskuntzarako Testuinguru Berria) Proiektuaren ezartzean eta garapenean beharrezkoak izango
diren beste itzulpen-lan batzuk.

Ezinbesteko baldintzak
• Euskal Filologiako eta/edo Itzulpengintza eta Interpretazioko ikasketa ofizialak.
• Bulegotikaren eta teknologia berrien erabileran goi-maila.
• Erakundearen funtzionamenduan partaide izateko gogoa eta hezkuntza- zein gizarte-gaiekiko
motibazioa.

Balioetsiko da
• Itzulpen-lanetan eskarmentu bermatua.
• Hezkuntza arloan eskarmentu bermatua izatea.
• Ardurak hartzean, talde lanean eta lankidetzan aritzean eskarmentu bermatua izatea.

Lanpostuan jarduteko gaitasunak
• Komunikatzeko eta harremanetarako gaitasuna.
• Pertsona ordenatu eta ekintzailea.
• Talde lanean aritzeko gaitasuna.
• Arazoei irtenbideak aurkitzeko gaitasuna.
• Pertsona arduratsua.
Aurkezteko epea
• 2021ko ekainaren 25era arte.

Oharra
Bidali curriculuma posta helbide honetara: rrhh-sectorbilbao@lasalle.es (erref. 2021 Itzultzaile).

Gaztelania/euskara itzultzaile teknikaria

Erakundea:
Lanpostuaren kokapena:
Iraupena:
Lanean hastea:
Baldintza ekonomikoak:
Lan baldintzak:
Kristau Eskoletako Anaiak – Bilbo Sektoreko Salletar Hezkuntza Sarea
Euskal Herrian
Obra eta zerbitzu jakineko lan-kontratua
Berehalakoa
Lan-hitzarmen kolektiboaren arabera
Lanaldi osoa


Bilbo Sektoreko Salletar Hezkuntza Sareko kudeaketa taldearen esanetara, eta beste talde eta arloekin
koordinatuta:

• Unitate didaktikoen eta hezkuntza materialen itzulpen-lan teknikoa, Euskal Herriaren errealitatearen
testuinguruan kokatuta.
• Hezkuntza arloko beste dokumentu batzuen itzulpen-lana.
• ITB (Ikaskuntzarako Testuinguru Berria) Proiektuaren ezartzean eta garapenean beharrezkoak izango
diren beste itzulpen-lan batzuk.

Ezinbesteko baldintzak
• Euskal Filologiako eta/edo Itzulpengintza eta Interpretazioko ikasketa ofizialak.
• Bulegotikaren eta teknologia berrien erabileran goi-maila.
• Erakundearen funtzionamenduan partaide izateko gogoa eta hezkuntza- zein gizarte-gaiekiko
motibazioa.

Balioetsiko da
• Itzulpen-lanetan eskarmentu bermatua.
• Hezkuntza arloan eskarmentu bermatua izatea.
• Ardurak hartzean, talde lanean eta lankidetzan aritzean eskarmentu bermatua izatea.

Lanpostuan jarduteko gaitasunak
• Komunikatzeko eta harremanetarako gaitasuna.
• Pertsona ordenatu eta ekintzailea.
• Talde lanean aritzeko gaitasuna.
• Arazoei irtenbideak aurkitzeko gaitasuna.
• Pertsona arduratsua.

Aurkezteko epea
• 2021ko ekainaren 25era arte.

Oharra
Bidali curriculuma posta helbide honetara: rrhh-sectorbilbao@lasalle.es (erref. 2021 Itzultzaile)